I millimeter

Klokken tikker i takt og spenning. Vi beveger oss inni et lite tidsrom, som viser en tidsreise fra start til slutt. Vi har sett en teknologi av en mindre verden, som formes og utvikles i samarbeid med tiden over oss, og tiden vi er avhengig av på jorden iblant oss. Verden blir større, og mennesker blir mer tallrike innover mot en stor avhengighet til et nyere teknologisk system. Vi er småe skapninger i størrelse med en millimeter, målt ovenfra i en høyere posisjon. Vi kan studere dette ved bruk av et instrument (mikroskop), som brukes til å granske små strukturer og vanskelige objekter.

Det skjer mye spennende og imponerende i det lille tidsrommet, som vi befinner oss i. En tidsreise, som tegner en større framtid i kraft av en teknologi, som skapes gjennom våre kunnskap. En kunnskap vi tilregner oss hver dag I vekst og utvikling. 

En større oppfatning av dette innholdet, kan demonstreres inni et laboratorium, som kan påpeke at vi er bitte små figurer, som blir drevet av vind i alle retninger uten noe hensikt. Vi er programmert og tegnet i alle forskjellige detaljer og vinkler, i likhet med Gud, men også ingredisert av jord, natur, vann, berøring av sol, og andre skapende stoffer. Vi er blitt introdusert som småe skapninger i mindre størrelse ned til millimeteren.

Jeg så jorden og menneskene på den. Mennesker var veldig tallrike og så ut som havets sand. Ingen ropte ned til menneskene for å lede dem, men det var en reise gjennom ørken til et selvstendig land. Fra et land til flere land, og fra å erobre verden til å skape en ny teknologi for mennesker idag og for roboter i fremtiden.

Jeg fikk lyst til å gråte.

Det var en sannhet og en oversiktlig plan, som gav meg et varmt hjerte.

Vi utøver en makt gjennom en stor kunnskap, som skaper nye ideer fram til en ny og annerledes framtid. Vi har gode anmeldere og sterke rådgivere. Vi har en visjon om å skape en ny historie for nye generasjoner. Vi holder på å utvikle produkter og tjenester til mer tilfredsstillende høydepunkter for alle å akseptere og bruke. Vi har små magier til å videreutvikle det som allerede eksisterer til en stor suksess.

Vår arbeidskraft og viljen til å skape en bedre verden er allerede gitt oss fra Gud, som befaling om å erobre hele verden til å bli en stor verdensbefolkning med råderett over hele jorden. Vi er i en god bevegelse, men vi er små og innmålt i en millimeter.

Menneskene på jorden var tallrike, og så ut som havets sand. Solen skinte på dem og dyrene tjente dem dag og natt.

De jobbet hardt i mange tider, og forstod at de var på en viktig tidsreise fra start til slutt, men også fra slutt til evigheten.

Jeg har sett nok, jeg lukket boken og gikk til sengen for å legge meg.

0

Skriv en ny kommentar